הקוד האתי של מנהלי התוכן 

מידע הוא מצרך יקר מפז. כמנהלי תוכן, המקשרים בין המגזר העסקי למגזר הצרכני באמצעות תוכן הנכתב למטרות שיווק, חובתנו המקצועית הראשונה במעלה היא לספק תוכן זה בצורה מדויקת ובדוקה, המביאה ערך אמיתי לקוראים ובדרך זו מקדמת את האינטרסים העסקיים של לקוחותינו

אנו פועלים בעידן שבו המגזר העסקי מגדיר את עצמו כהוצאה לאור, והוא פועל, משווק ומקדם את עצמו ואת יעדיו העסקיים באמצעות תוכן. תוכן זה אינו תוכן נייטרלי. בסופו של יום הוא אמור לייצג אינטרסים מסחריים מובנים. משום כך, חשוב שכל הפועלים בסביבת התוכן יקפידו על מערכת אקולוגית מוסרית, שתראה לפניה בראש ובראשונה את טובתו, רווחתו וצרכיו של הצרכן, אותו צרכן, שמעצם היותו קורא אינטרנטי, הפך להיות צרכן של מוצרים/שירותים/רעיונות ושל מידע בעת ובעונה אחת.

הקוד האתי של השיווק באמצעות תוכן
בהשוואה לעוסקים בענף העיתונאות המסורתית, על העוסקים בשיווק בתוכן לדבוק באמות מוסר נוקשות פי כמה, בשל השיקולים המניעים את תהליכי הייצור וההפצה של התוכן . לפיכך, על המשווקים באמצעות תוכן להגדיר מפורשות את הגורמים המסחריים העומדים מאחורי פעילות התוכן שלהם, תוך הקפדה על הכללים הבאים:

 • לדבוק בערכי הליבה של הכתיבה העיתונאית, לרבות כנות, יושרה וקבלת אחריות
 • למזער כל נזק העלול להיגרם למקורות הסיפור או למספרים כתוצאה מחשיפת המידע
 • לחשוף את האמת בצורה מלאה ומדויקת ככל שניתן
 • תמיד לתת קרדיט למקורות התוכן או הרעיונות
 • לא להעתיק או למחזר חומרי תוכן
 • לעמוד בהבטחות שניתנו למקורות המידע בעת תהליך הכתיבה
 • לחשוף ניגודי אינטרסים אפשריים, במידה והם קיימים.

האחריות המוסרית של מנהל התוכן
באחריות מנהל התוכן לקדם את החיבור בין יוצרי התוכן לתוכן הלכה למעשה, באמצעות כלים, פלטפורמות, תשתיות והנחיה מקצועית, לתת מענה לאתגרי התוכן של הלקוחות ולשמור על סביבת עבודה אתית ותומכת לעובדים ולכותבים.

 • מחובתו של מנהל התוכן לפעול לחינוך הלקוחות להבנת הבדלים שבין עיתונאות מסורתית לבין שיווק באמצעות תוכן
 • עליו לספק לקוראים את המשאבים והמידע שיאפשרו להם להכיר, להבין ולצרוך בצורה יעילה ומושכלת יותר תוכן בסביבה דיגיטלית
 • כמי שפועל בסביבה עסקית, עליו לוודא כי ניתן תגמול הולם לכותבים ולעורכים המקצועיים, במועד שנקבע מראש, וכי הארגון עומד בכל חיובי החוק הנוגעים ליחסי עובד ומעביד.
 • לא יבוצעו שינויי עריכה מהותיים (שאינם שינויי דקדוק, תחביר ופיסוק) מבלי לאפשר לכותב לסקור את השינויים ולדון בהם לפני פרסום עבודתו
 • באחריות מנהל התוכן להסביר לכותבים את ההקשר ואת המטרות העסקיות העומדים מאחורי התוכן, ויחד עם זאת לוודא כי התוכן הינו בעל ערך אמיתי לקוראים
 • לעולם לא יבקש מנהל התוכן מכותבים או מעורכים לפעול בדרך המפרה או עלולה להפר את כללי האתיקה של עיתונאות איכותית, או שתגרום להם לפעול בניגוד לאמות המוסר האישיות שלהם.

האחריות המוסרית של הכותבים והעורכים
על הכותבים והעורכים לספק עבודה העומדת בתקני האיכות והמוסר של עיתונות מקצועית, ולוודא כי המידע אינו מוליך את הקוראים שולל. לשם כך:

 • יש לעשות שימוש בשמות אמתיים
 • יש לחשוף ניגודי אינטרסים אפשריים, הן בפני הלקוח לפני קבלת המשימה והן בפני הקורא בעת פרסום העבודה הסופית
 • יש ליישם את כל אמצעי התחקיר הכשרים, על מנת לכתוב את הסיפור בכנות ובהגינות
 • יש להקפיד על מתן קרדיט למקורות ולאזכורם, תוך ייחוס כל טענה, ציטוט, עובדה ודעה למקור, לרבות שם מלא, תואר וקישור. אם המקור בחר להישאר בעילום שם, יש לומר זאת מפורשות
 • יש להקפיד על עמידה בהבטחות ללקוחות ולמקורות, ולהגן על מקורות חסויים
 • יש לחשוף בפני המקורות את אמצעי הפרסום ואת המותג העומד שמאחורי התוכן
 • יש להפיק תמיד עבודה מקורית, ולעולם אין למחזר סיפורים ישנים עבור לקוחות חדשים
 • יש להגיש את העבודה בזמן, ובהתאם לציפיות כפי שתואמו מבעוד מועד.

הקוד האתי של מנהל התוכן
כזרוע המבצעת של משווק התוכן, מנהל המותג או היוצר המפיק את התוכן בשם ארגון עסקי או עמותה שלא למטרות רווח, הריני להתחייב:

 • לדבוק בערכי הליבה של מקצוע העיתונאות, לרבות: כנות, יושרה ואחריות
 • לתת קרדיט לכל מקורות התוכן והרעיונות מהם שאבתי השראה
 • לוודא שהקורא/הצופה מבינים את המסר העסקי העומד מאחורי התוכן
 • לחשוף ניגודי אינטרסים אפשריים ולהביאם לשיפוטו של הקורא
 • לנהל את פעילות התוכן מתוך אחריות כלפי לקוחות וקוראים כאחד
 • לקחת אחריות על תדרוך מקצועי ומקיף של צוותי הכותבים והעורכים, לרבות מתן כל מידע רלבנטי, לוחות זמנים ברי ביצוע וכל מרכיב אחר הנדרש להשלמת המשימה בצורה הטובה ביותר
 • לוודא כי התוכן המובא בפני הקורא הינו בעל ערך, ועומד בהלימה עם הגדרות הלקוח מחד ועם מטרות הארגון מאידך
 • להקפיד כי התוכן המובא בפני הקוראים נערך כראוי, כתוב בשפה תקנית ולא פוגענית, ועומד בדרישות החוק, לרבות: חוק לשון הרע, חוק ההגנה על הפרטיות וחוקי התקשורת
 • להמשיך להתמקצע, להתעדכן בחידושים מקצועיים ולהעמיק את היכרותי עם עולם התוכן של הלקוחות, כדי שנוכל ביחד להוביל להפקת תוצרים איכותיים שיעשירו את עולמם של הקוראים ויתרמו לבניית הקשר בינם לבין הלקוחות.

אנו, העוסקים במתן שירותי ניהול תוכן, לרבות ייזום, כתיבה, עריכה, פיקוח והפצה של תוכן למטרות שיווק וקידום עסקי, מצהירים כי ידועה לנו החשיבות הרבה של תוכן מקורי, איכותי ובעל ערך – כחלק בלתי נפרד מקידום האתר במנועי חיפוש ותרומתו לגיוס לידים והרחבת מעגל הלקוחות, וכי אי עמידה באמות מידה אלה עלולה להסב נזק לנוכחות התוכן של הלקוחות באינטרנט.

לפיכך, אנו מתחייבים לפעול ברוח קוד אתי זה, במטרה להוביל את לקוחותינו להצלחה, להישגים ולתוצאות עסקיות ראויות, תוך שימת דגש על ניהול מקצועי, יושרה והכוונה מעמיקה ותומכת של צוותי התוכן – בין שמדובר בכותבים פרילאנסרים ובין בעובדי הארגון, ספקים, לקוחות וקולגות.  

הקוד האתי של מנהל תוכן שיווקי

הקוד נכתב בהשראת הקוד האתי למקדמי אתרים באתר contently.com. אין להעתיק, לצלם, לשכפל או לעשות שימוש במסמך, כולו או חלקו, ללא קבלת היתר מפורש, מראש ובכתב, ממנסחי הקוד האתי.